• the language switcher

Your search results

آپارتمان های آلبالو

آپارتمانهای چری خوشه ای از آپارتمانهای کم ارتفاع معاصر است که در داخل سبزه های باغ میوه قرار دارد . تراس های زیبا از مناظر چشم گیر استخر شنای خانه شما نهایت استفاده را می کند ، در حالیکه باغ های سبز استثنائی شما را قادر به زندگی مسالمت آمیز می کند . این آپارتمانها ترکیبی از واحدهای سوئیت ، یک و دو خوابه هستند .

واحدهای سوئیت دارای ۳۰ متر حیاط و ۴۵ متر ، متراژ مفید میباشد .

واحدهای یک خوابه دارای ۳۵ متر حیاط و ۵۶ متر ، متراژمفید می باشد .

واحدهای دو خوابه در ۳ تیپ Aو Bو C هستند که واحدهای دوخوابه تیپ A دارای ۵۷ تا ۸۰ متر حیاط و متراژ مفید ۸۹ متر هستند و دوخوابه های تیپ B دارای ۴۸تا ۷۸ متر حیاط و متراژ مفید ۸۷ متر هستند و دوخوابه های تیپ C دارای ۲۲تا ۳۳ متر حیاط و متراژ مفید ۷۴ متر هستند .

معماری مدرن و نقشه های منحصر به فرد یک زندگی ممتاز
با فضای سبز استثنایی را ارائه می دهد.

۱-پارکینگ
۲-بالکن
۳-کمد لباس
۴-آشپزخانه لوکس
۵-پی وی سی دو جداره
۶-درب های داخلی با متریال آمریکایی
و . . .

سوئیت

واحد های یک خواب

واحد های دو خواب A

واحد های دو خواب B

واحد های دو خواب C

Compare Listings