• the language switcher

Your search results

تاریخچه قبرس

کشور قبرس جزیره ای است در شرق دریای مدیترانه که پایتخت ان نیکوزیا است. در سال 1374 کشور قبرس به دو قسمت تقسیم شد. در قسمت شمالی ترک نشینان مسلمان زندگی می کنند و در قسمت جنوبی یونیان مسیحی.

در آن هردو زبان یونانی و زبان ترکی رسمی هستند، که در قسمت شمال به زبان ترکی قبرسی که یکی از لحجه های ترکی استانبولی است،  صحبت میکنند و در قسمت جنوبي به زبان یونانی.

جزیره ی قبرس سومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه است .جمهوری قبرس از اعضای اتحادیه اروپا می‌باشد.

 جمعیت کل جزیره 620.000 نفر است که 77 درصد مردم یونانی و 18 درصد ترک هستند.

جزیره قبرس بخاطر موقعیت جغرافیایی که دارد مورد تجاهم و تصرف کشورهای دیگه از جمله ایران رومی ها یونانی ها امپراطورهای عثمانی و سر انجام انگلیسی ها بوده است. پس از جنگ جهانی دوم انگلیسی ها از این جزیره خارج میشوند.

در سال 1959 رهبران دو بخش قبرسبه همراه رهبران  کشور های انگلستان یونان و ترکیه  پیمانی را امضا کردند که جزیره قبرس  به نسبت 7 به 3 میان یونانی تبارها و ترک تبارها تقسیم شد.

در دسامبر 1363 به خاطر اختلافات بر سر نحوه ی اجرای این توافق نامه نمایندگان ترک از دولت قبرس بر اثر حادثه خونین از کشور اخراج شدند با شروع شدن عملیات نظامی یونانیان در قبرس ترک های قبرسی از کشور خارج شدند و این اغاز درگیری بین یونانی ها و ترک ها در این جزیره بود که تا 11 سال ادامه داشت. 

از سال 1364 تا کنون یک نیروی پاسدار صلح در این کشور اعزام به ماموریت شده است.

این درگیری ها منجر به تلفات سنگین تر بین ترک ها بود و باعث شد حدود یک پنج جمعیت ترک ها اواره بشوند و حدود 10 سال به صورت پناهنده  زندگی کنند.

سال ۱۹۷۴ سراسقف ماکاریوس سوم، رئیس جمهور وقت قبرس توسط کودتای نظامی یونانیون سرنگون شد. این مسئله باعث شد ترکیه با توجه به حق مالکیت نیروهای خود را وارد این کشور کند و کشور به دو قسمت تقسیم شود.

از آن زمان تا کنون سازمان ملل مذارکات گوناگونی برای وحدت دوباره این جزیره شده است. 

Compare Listings