• the language switcher

Your search results

خدمات مشتریان پس از ورود به قبرس

شرکت ملکاگرم خدمات ویژه‌ای را برای رفاه و آسایش مشتریان خود فراهم کرده است و هنگام ورود متقاضیان به  کشور قبرس در اختیار آنان قرار میدهد که اینها شامل:

  • اقامت رایگان ۴ تا ۵ روز در قبرس هنگام بازدید پروژه ها برای خرید
  • همراهی متقاضیان از فرودگاه تا مقصد اقامتگاه ایشان
  • باز کردن حساب بانکی برای هر فرد در قبرس
  • تور رایگان  گردشگری یک روزه در قبرس
  • کمک کردن در تمام امور دولتی در قبرس

Compare Listings