• the language switcher

Your search results

مغازه برای فروش در قلب ليسبون

خرید مغازه در کشور پرتغال

مغازه در قلب ليسبون
اين مغازه از دو طبقه همكف و زيرزمين ساخته شده است كه طبقه همكف ٣٦متر مربع و زيرزمين ٧٢ متر مربع ميباشد.

اين مغازه داراي مستاجر ميباشد كه ماهيانه ٩٠٠ يورو اجاره اش ميباشد.

Compare Listings