• the language switcher

Your search results

ثبت شرکت

ثبت شرکت در انگلستان:

 

انگلستان فرصتی ایده آل برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کشور است که فرصتی به آنها داده می‌شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شرکت به نام خود، در این کشور به ثبت برسانند. کشور انگلستان یکی از پرتوسعه ترین کشورها در نظام اقتصادی و کاری می باشد که این باعث می شود سرمایه گذاران بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب کند. ثبت شرکت در این کشور نیاز به شریک انگلیسی ندارد و خود شخص به تنهایی می تواند شرکتی به نام خود ثبت کند و همینطور آن ها می‌توانند بدون حضور و اقامت در کشور انگلستان اقدام به ثبت شرکت به نمایند.

 

ثبت شرکت در انگلستان:

 

برای ثبت کردن شرکت در انگلستان باید مراحل قانونی و حقوقی طی شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با موفقیت شرکت خود را در این کشور به ثبت برسانند. اولین چیزی که باید برای ثبت شرکت در نظر داشت این است یک اسمی برای شرکت انتخاب شود که تا حالا در اداره ثبت شرکتها وجود نداشته باشد. و همین طور  باید مشخص کرد که نوع شرکت در چه زمینه بیزینسی فعالیت می خواهد داشته باشد. معرفی اعضای شرکت، ارائه دادن یک آدرس به عنوان محله کار و مهر مربوط به شرکت از عوامل دیگری است که باید در نظر گرفته شود.

  لازم به ذکر است که داشتن یک وکیل یا نماینده با تجربه نیاز است برای انجام دادن کارهای حقوقی ثبت رساندن شرکت انگلستان تا درصد شکست و خطا را بسیار پایین بیاید.

 

 

Compare Listings