• the language switcher

Your search results

پروژه ISATIS

تیپ 1

موقعیت مکانی پروژه :
مرکز شهر ماگوسا در بهترین موقعیت شهری
نزدیک به تمام مراکز خرید و دانشگاهها و اداره جات و بانک ها و …

متشکل از ۲۰ واحد دو خوابه در ۵ طبقه در متراژ ۷۰ تا ۷۵ متر

 

امکانات پروژه :
۱-پارکینگ سرپوشیده
۲-اینترنت مرکزی
۳-آسانسور کارتی
۴-ماهواره مرکزی
۵-بالکن
۶-سیستم مرکزی
۷-سرامیک کف مرغوب
۸-کابینت های گلاس مرغوب
۹-آشپزخانه امریکایی
۱۰پنجره های پی وی سی دوجداره
۱۱-درب ضد سرقت

تیپ 2

موقعیت مکانی پروژه :
مرکز شهر ماگوسا در بهترین موقعیت شهری
نزدیک به تمام مراکز خرید و دانشگاهها و اداره جات و بانک ها و …


متشکل از ۱۶ واحد دو خوابه و ۲ واحد سه خوابه دوبلکس در ۵ طبقه
در متراژ ۷۰ تا ۷۵ متر و سه خوابه های ۹۰ متری با ۳۰ متر تراس

 

امکانات پروژه :
۱-پارکینگ سرپوشیده
۲-اینترنت مرکزی
۳-آسانسور کارتی
۴-ماهواره مرکزی
۵-بالکن
۶-سیستم مرکزی
۷-سرامیک کف مرغوب
۸-کابینت های گلاس مرغوب
۹-آشپزخانه امریکایی
۱۰پنجره های پی وی سی دوجداره
۱۱-درب ضد سرقت

تیپ 3

موقعیت مکانی پروژه :
مرکز شهر ماگوسا در بهترین موقعیت شهری
نزدیک به تمام مراکز خرید و دانشگاهها و اداره جات و بانک ها و …

متشکل از واحد‌های یک خوابه و دو خوابه
دو خوابه ها از ۷۴ تا ۸۲متر مربع
یک خوابه ها ۶۲متری با تراس ۲۴ متری
یک خواب های پنت هاوس ۶۲متری
با تراس ۲۵ متری
و ۷۳متری با تراس ۷۵ متری.

امکانات پروژه :
۱-پارکینگ سرپوشیده
۲-اینترنت مرکزی
۳-آسانسور کارتی
۴-ماهواره مرکزی
۵-بالکن
۶-سیستم مرکزی
۷-سرامیک کف مرغوب
۸-کابینت های گلاس مرغوب
۹-آشپزخانه امریکایی
۱۰پنجره های پی وی سی دوجداره
۱۱-درب ضد سرقت

تیپ 4

موقعیت مکانی پروژه :

مرکز شهر ماگوسا در بهترین موقعیت شهری
نزدیک به تمام مراکز خرید و دانشگاهها و اداره جات و بانک ها و …

متشکل از
واحدهای یک خوابه و دو خوابه
یک خوابه های ۶۵ متری
دو خوابه های ۷۵ متری
و دوخوابه های پنت هاوس ۸۳ متری با ۵۰ متر تراس

امکانات پروژه :
۱-پارکینگ سرپوشیده
۲-اینترنت مرکزی
۳-آسانسور کارتی
۴-ماهواره مرکزی
۵-بالکن
۶-سیستم مرکزی
۷-سرامیک کف مرغوب
۸-کابینت های گلاس مرغوب
۹-آشپزخانه امریکایی
۱۰پنجره های پی وی سی دوجداره
۱۱-درب ضد سرقت

تیپ 5

موقعیت مکانی پروژه :
مرکز شهر ماگوسا در بهترین موقعیت شهری
نزدیک به تمام مراکز خرید و دانشگاهها و اداره جات و بانک ها و …

متشکل از
واحدهای دو خوابه
و دوخوابه های پنت هاس
دو خواب های ۷۰ تا ۸۰ متری
و دوخوابه های پنت هاوس ۱۵۱ متری با تراس ۸۵ متری.

امکانات پروژه :
۱-پارکینگ سرپوشیده
۲-اینترنت مرکزی
۳-آسانسور کارتی
۴-ماهواره مرکزی
۵-بالکن
۶-سیستم مرکزی
۷-سرامیک کف مرغوب
۸-کابینت های گلاس مرغوب
۹-آشپزخانه امریکایی
۱۰پنجره های پی وی سی دوجداره
۱۱-درب ضد سرقت

Compare Listings