• the language switcher

Your search results

ثبت شركت

ثبت شرکت در انگلستان

انگلستان فرصتی ایده آل برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کشور است  کی فرصت به آنها داده می‌شود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرد شرکت به نام خود در این کشور به ثبت برسانند. کشور انگلستان یکی از پرتوسعه ترین کشورها در نظام اقتصادی و کاری می باشد که این باعث می شود سرمایه گذاران بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب کند.  ثبت  شرکت در این کشور نیاز به شریک انگلیسی ندارد و خود شخص به تنهایی می تواند شرکتی به نام خود ثبت کند و همینطور آن ها می‌توانند بدون حضور و اقامت در کشور انگلستان اقدام به ثبت شرکت به نمایند
Compare Listings